undersida_adblue

AdBlue används till att minska utsläppen av kväveoxider i fordon som är utrustade med SCR-teknik.

”SCR” är namnet på den efterförbränningsteknik som används i dieselmotorer. Nästan alla stora motortillverkare har valt den här tekniken i syfte att uppnå målen kring utsläpp av kväveoxider. För den här tekniken krävs AdBlue som är en ofarlig substans som är enkel att använda. Produkten är en urealösning med hög renhet som fylls på i den särskilda AdBlue-tanken i ditt fordon. Adblue sprutas in från Adblue-tanken i avgasröret som sitter innan SCR-katalysatorn men efter förbränningsmotorn. När kväveoxiden från avgasröret reagerar med ammoniaken i katalysatorn omvandlas de skadliga ämnena till ofarligt kväve och vatten, som släpps ut i atmosfären som ånga.

För att det känsliga SCR-systemet ska fungera på rätt sätt krävs AdBlue av hög kvalitet, som AdBlue under varumärket Air1 från Yara som vi säljer. Vi har våra automatstationer med AdBlue i Kalix på Hangarvägen och i Luppio, norr om Hedenäset.

(Adblue av lägre kvalitet är inte tillräckligt rena och kan därför skada katalysatorn och leda till kostsamma reparationer som inte täcks av garantin.)

 

Mer information och säkerhetsdatablad: