lgs-historik-1

1924 startade Elof Lundström ett åkeri. Idag ägs och drivs företaget i 3:e generationen.

Från början bedrevs åkeriverksamheten med lastbil och buss, som trafikerade Luleå, Kalix och Haparanda. Godset som fraktades på bilarna kunde vara allt från livsmedel till byggnadsmaterial. Under en kortare tid på 1950-talet hade Elof Lundström även en båt för bogsering av timmer som han köpte från Holland.

Med tiden expanderade företaget successivt och ytterligare ett antal lastbilar införskaffades och på 1940-talet började företaget även köra gas åt AGA. 1979 öppnade Lundströms gasdepå och blev återförsäljare för AGA i Kalix.

1957 – 1973 utökades verksamheten till att även innefatta bränsle körningar för Svenska Shell.

1990 såldes åkeriets lastbilar för godstransporter och verksamheten koncentrerades till leveranser av gas, gasol, smörjmedel och bränslen med egen tank- och lastbil. Man startade upp tankanläggningar för bränsleförsäljning och en butik främst för gas- och svetstillbehör, smörjmedel och kemtekniskaprodukter.

2015 fick Lundströms ett systerbolag i smörjmedels- och bränlsebranschen, Oljesäljarna i Norr, som finns på Storheden i Luleå. Samarbetet innebär ytterligare möjlighet att snabbt verka med bra och flexibla lösningar för kunder på ett större geografiskt område.

En nöjd kund är företagets framtid!                                                      Mer om Oljesäljarna i Norr ››