undersida_kvalitet

Vår kvalitetspolicy är ledstjärnan för vårt dagliga arbete.

Lundströms skall leverera varor och tjänster som motsvarar kundens förväntningar. Genom ett systematiskt förbättringsarbete baserat på kundens behov och våra medarbetares engagemang, är målet en verksamhet som levererar rätt produkter, i rätt tid och till rätt pris. På så sätt skapar vi hög kvalitet och långsiktiga kundrelationer.

Vår kvalitetsarbete innebär att:

Varor och tjänster ska uppfylla specificerad kvalitet till rätt pris och med leverans i avtalad tid. Alla funktioner i företaget ska ta fullt kvalitetsansvar för sin och företagets verksamhet.

Samtliga medarbetare engageras i kundorienterat förbättringsarbete. Alla medarbetare ska sträva efter att alltid göra rätt saker rätt från början.

En nöjd kund är företagets framtid!